اخبار نمایشگاه ایران
297a4262-dc91-471b-bd30-67b9b95a89a0
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است

نمایشگاه بین المللی صنعت هتل داری ایران

2023-07-05
2023-07-08
رایگان
parsimex.ir
297a4262-dc91-471b-bd30-67b9b95a89a0
2023-07-05
2023-07-08
parsimex.ir
رایگان
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
woodex-2024-600x849
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
2024-02-01
2024-02-04
رایگان
chistafair.com
woodex-2024-600x849
2024-02-01
2024-02-04
chistafair.com
رایگان
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
noshidani-600x856
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
2023-09-07
2023-09-10
رایگان
chistafair.com
noshidani-600x856
2023-09-07
2023-09-10
chistafair.com
رایگان
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
23
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
2023-07-14
2023-07-17
رایگان
chistafair.com
23
2023-07-14
2023-07-17
chistafair.com
رایگان
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
el
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
2023-06-25
2023-06-28
رایگان آزاد
mandtgroup.com
el
2023-06-25
2023-06-28
mandtgroup.com
رایگان آزاد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
9eaba5d2-d2c1-4190-be63-43175716a8bc
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
2023-05-27
2023-05-30
رایگان -آزاد
https://www.miladfair.com/fa/
9eaba5d2-d2c1-4190-be63-43175716a8bc
2023-05-27
2023-05-30
https://www.miladfair.com/fa/
رایگان -آزاد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
31
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
2023-06-16
2023-06-19
رایگان -آزاد
http://www.iranagrofoodfair.com/
31
2023-06-16
2023-06-19
http://www.iranagrofoodfair.com/
رایگان -آزاد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
1080_16434ff0a1d7a3842
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
2023-12-12
2023-06-09
رایگان -آزاد
www.metarad.org
1080_16434ff0a1d7a3842
2023-12-12
2023-06-09
www.metarad.org
رایگان -آزاد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
0d908880-1131-41bb-bdad-fd853ec6d710
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
2023-06-06
2023-06-09
رایگان -آزاد
www.ibuildshow.ir
0d908880-1131-41bb-bdad-fd853ec6d710
2023-06-06
2023-06-09
www.ibuildshow.ir
رایگان -آزاد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
174d64b0-0fed-4993-b903-9279e3acdb97
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
2023-05-17
2023-05-20
رایگان -آزاد
https://iranfair.com/
174d64b0-0fed-4993-b903-9279e3acdb97
2023-05-17
2023-05-20
https://iranfair.com/
رایگان -آزاد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
80fe3720-141c-4949-aa6e-465af4dc826e
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
2023-09-07
2023-09-10
رایگان -آزاد
chistafair.com
80fe3720-141c-4949-aa6e-465af4dc826e
2023-09-07
2023-09-10
chistafair.com
رایگان -آزاد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
1
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
2023-05-17
2023-05-20
رایگان -آزاد
https://iranfair.com/
1
2023-05-17
2023-05-20
https://iranfair.com/
رایگان -آزاد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است

افزودن لیست پخش جدید