اخبار نمایشگاه ایران
sanat-esfahan-600x849
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است

نمایشگاه تخصصی صنعت تجهیزات و ابزارآلات صنعتی کار گاهی

2023-07-11
2023-07-14
رایگان
chistafair.com
sanat-esfahan-600x849
2023-07-11
2023-07-14
chistafair.com
رایگان
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
41350
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
2023-07-13
2023-07-16
رایگان
https://chistafair.com/
41350
2023-07-13
2023-07-16
https://chistafair.com/
رایگان
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
c1961733-fd93-4af1-8a6d-d31ec0d1e6e0
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
2023-06-29
2023-07-02
رایگان آزاد
isfahanfair.ir
c1961733-fd93-4af1-8a6d-d31ec0d1e6e0
2023-06-29
2023-07-02
isfahanfair.ir
رایگان آزاد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
WhatsApp Image 2023-04-18 at 11.50.19
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
2023-07-13
2023-07-16
رایگان -آزاد
chistafair.com
WhatsApp Image 2023-04-18 at 11.50.19
2023-07-13
2023-07-16
chistafair.com
رایگان -آزاد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
3b398fef-d3f8-47cc-b3f4-12e357637899
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
2023-05-09
2023-05-12
رایگان -آزاد
https://isfahanfair.ir/
3b398fef-d3f8-47cc-b3f4-12e357637899
2023-05-09
2023-05-12
https://isfahanfair.ir/
رایگان -آزاد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
700bb26c-03a6-451e-a2ba-019c7c7f8b2e
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
2023-05-01
2023-05-05
رایگان -آزاد
https://isfahanfair.ir/
700bb26c-03a6-451e-a2ba-019c7c7f8b2e
2023-05-01
2023-05-05
https://isfahanfair.ir/
رایگان -آزاد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است

افزودن لیست پخش جدید